Kes saavad muuseumi külastada tasuta?

 • 8-aastased ja nooremad lapsed, kuni 16-aastane puudega isik + tema saatja,
  sügava puudega isik + tema saatja, represseeritud isik, Imavere kooli ja lasteaia lapsed.
  Lastegruppide puhul üks saatja iga kümne lapse kohta ja ekskursiooni bussijuht.
 • Haridusasutustele muuseumis õppetegevuse läbiviimiseks ruumide ja territooriumi
  kasutus tasuta.
 • Paljulapselised pered tõendi ettenäitamisel muuseumi külastus tasuta. Töötoad tavalise
  hinnakirja alusel.

Broneeri aeg muuseumi