Projektid

PROJEKT „ Eesti Piimandusmuuseumi tegevuskeskkonna kaasajastamine

 

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum
Toetaja – projekti rahastab LEADER –projektitoetus.
Strateegia meede 2.3 „ Kohaliku eripära võimendamine ja ettevõtluskeskkonna arendamine .“
Kaastoetaja: Järva vald.

Kohalik tegevusgrupp: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu
Toetus – 28 843,45
Omaosalus – 3204,83
Kokku: 32048,28
Projekti kestus –  01.04.2019-01.09.2020

Eesmärk: uuendada ekspositsiooni, et muuseumi-meierei igapäevast tegevust elavdada
erinevate meelte kaudu. Ruumide heliefektid. Lüpstav lehm. Seinamäng “ Piimamatemaatika“
ja fotosein. Laborant tädi Hilda igapäevatöö projektsioon.

 

PROJEKT „ SA Eesti Piimandusmuuseumi katusealune”

 

Toetuse saaja – SA Eesti Piimandusmuuseum

Toetaja – projekti rahastab LEADER –projektitoetus.

Strateegia meede 1.2 „Atraktiivne elukeskkond ja kogukonnateenused.“

Kaastoetaja: Järva vald.

Kohalik tegevusgrupp: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu

Toetus – 30 516,48

Omaosalus – 4131,72

Kokku: 34688.20

Projekti kestus –  01.01.2018 – 31.12.2022

Eesmärk: Kaasajastada külastajatele pakutavat külastuskeskkonda, laiendada teenuste võimalusi ja parandada kvaliteeti. Rajatud katusealune seminaride ja õpitubade läbiviimiseks õuesõppe alal.

Toetaja – projekti rahastab LEADER –projektitoetus.

Strateegia meede 1.1 „ Tegusad inimesed ja elujõuline kogukond.“

Ühisprojekt Järvamaa Kutsehariduskeskusega.

Kohalik tegevusgrupp: Lõuna- Järvamaa Koostöökogu

Toetus – 8867 eurot

Omaosalus – 985 eurot

Kokku: 9852 eurot

Projekti kestus –  01.05.2017 – 30.11.2019

Eesmärk: Soetada kaasaegsed väikemeierei seadmed ja tarvikud, mille abil korraldada piima tarvitamist ning piimatoodete isevalmistamist propageerivaid töötube. Koostöö Järvamaa Kutsehariduskeskusega töötubade läbiviimisel.

Broneeri aeg grupile või üritusele

Meie kodulehel on näha kalender, kus on kirjas üritused, mis muuseumis aset leiavad. Kui näed kalendrist, et kuupäev on vaba, oled oodatud meie majja kas grupiga külastama või üritust korraldama!